Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Υγεία & Αξιοπρεπής Διαβίωση


Στον τομέα της Υγείας, η κρίση της πανδημίας επέσπευσε τις διαδικασίες υλοποίησης έργων που αποτελούσαν ανάγκες δεκαετιών στο κρατικό υγειονομικό σύστημα. Η επέκταση  του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και άλλα σημαντικά έργα όπως η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία και η επέκταση των Μητρώων Ασθενών αποτέλεσαν προτεραιότητες.  Επίσης, η ανάπτυξη λύσεων τηλεϊατρικής στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών αποτελεί ένδειξη ότι στον τομέα της υγείας υιοθετείται μια πολιτική με επίκεντρο τον πολίτη, ενώ προωθούνται και άλλες καινοτόμες δράσεις, όπως η μελέτη του γονιδιώματος.

22
ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
11
Έργα
σε εξέλιξη

'Εργα

Ενίσχυση του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Βραχυπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

Μεσοπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία και αξιολόγηση ψηφιακών υποδομών υγείας

Μεσοπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Επέκταση και ανάπτυξη των μητρώων ασθενών (Patient Registries)

Μεσοπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Βελτίωση της ποιότητας, της διαλειτουργικότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν την υγεία

Μεσοπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριών του τομέα της υγείας και διαχείριση της συγκατάθεσης του πολίτη για την πρόσβαση στα δεδομένα του

Μεσοπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Νοσοκομειακές Μονάδες

Μεσοπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Παροχή διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών υγείας

Μεσοπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Ανάπτυξη στελεχών και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας για την παροχή και λήψη προσωποκεντρικής περίθαλψης

Μεσοπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Επέκταση του εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής

Μεσοπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους σε Νοσοκομειακές Μονάδες

Μεσοπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας

Μεσοπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Από-υλοποίηση υποβολών Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας στον ΕΟΠΥΥ

Μεσοπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Νέο σύστημα διαχείρισης Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον

Μεσοπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση διαδικασίας απόδοσης δαπανών αιμοκαθαρόμενων και πολυμεταγγιζόμενων ασθενών

Βραχυπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ)

Μεσοπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών-Αιματολογικών Ασθενών

Μεσοπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Ψηφιακή Μεταρρύθμιση Επείγουσας Φροντίδας Υγείας

Μεσοπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού για Δομές ΠΦΥ και Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων

Μεσοπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της Οικονομικής Διαχείρισης των Νοσοκομείων

Μεσοπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Παρατηρητήριο Πληροφοριών Υγείας

Βραχυπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Άυλη Συνταγογράφηση

Βραχυπρόθεσμο

Σε εξέλιξη