Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Υγεία & Αξιοπρεπής Διαβίωση


Στον τομέα της Υγείας, η κρίση της πανδημίας επέσπευσε τις διαδικασίες υλοποίησης έργων που αποτελούσαν ανάγκες δεκαετιών στο κρατικό υγειονομικό σύστημα. Η επέκταση  του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και άλλα σημαντικά έργα όπως η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία και η επέκταση των Μητρώων Ασθενών αποτέλεσαν προτεραιότητες.  Επίσης, η ανάπτυξη λύσεων τηλεϊατρικής στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών αποτελεί ένδειξη ότι στον τομέα της υγείας υιοθετείται μια πολιτική με επίκεντρο τον πολίτη, ενώ προωθούνται και άλλες καινοτόμες δράσεις, όπως η μελέτη του γονιδιώματος.

Περισσότερες πληροφορίες
22
Έργα συνολικά
11
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Ενίσχυση του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

βραχυπρόθεσμο

Ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

μεσοπρόθεσμο

Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία και αξιολόγηση ψηφιακών υποδομών υγείας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Άυλη Συνταγογράφηση

βραχυπρόθεσμο

Επέκταση και ανάπτυξη των μητρώων ασθενών (Patient Registries)

μεσοπρόθεσμο

Βελτίωση της ποιότητας, της διαλειτουργικότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν την υγεία

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριών του τομέα της υγείας και διαχείριση της συγκατάθεσης του πολίτη για την πρόσβαση στα δεδομένα του

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Νοσοκομειακές Μονάδες

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Παροχή διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών υγείας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη στελεχών και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας για την παροχή και λήψη προσωποκεντρικής περίθαλψης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επέκταση του εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής

μεσοπρόθεσμο

Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους σε Νοσοκομειακές Μονάδες

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας

μεσοπρόθεσμο

Από-υλοποίηση υποβολών Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας στον ΕΟΠΥΥ

μεσοπρόθεσμο

Νέο σύστημα διαχείρισης Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση διαδικασίας απόδοσης δαπανών αιμοκαθαρόμενων και πολυμεταγγιζόμενων ασθενών

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ)

μεσοπρόθεσμο

Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών-Αιματολογικών Ασθενών

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιακή Μεταρρύθμιση Επείγουσας Φροντίδας Υγείας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού για Δομές ΠΦΥ και Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων

μεσοπρόθεσμο

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της Οικονομικής Διαχείρισης των Νοσοκομείων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Παρατηρητήριο Πληροφοριών Υγείας

βραχυπρόθεσμο