Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Υγεία & Αξιοπρεπής Διαβίωση


Στον τομέα της Υγείας, η κρίση της πανδημίας επέσπευσε τις διαδικασίες υλοποίησης έργων που αποτελούσαν ανάγκες δεκαετιών στο κρατικό υγειονομικό σύστημα. Η επέκταση  του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και άλλα σημαντικά έργα όπως η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία και η επέκταση των Μητρώων Ασθενών αποτέλεσαν προτεραιότητες.  Επίσης, η ανάπτυξη λύσεων τηλεϊατρικής στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών αποτελεί ένδειξη ότι στον τομέα της υγείας υιοθετείται μια πολιτική με επίκεντρο τον πολίτη, ενώ προωθούνται και άλλες καινοτόμες δράσεις, όπως η μελέτη του γονιδιώματος.

Περισσότερες πληροφορίες
29
Έργα συνολικά
16
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασύνδεσης όλων των δομών υγείας και η καθιέρωση τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας για την εξειδικευμένη φροντίδα των ασθενών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιοποίηση και παροχή από το gov.gr, της βεβαίωσης διακομιδής ασθενούς μέσω ΕΚΑΒ

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επικαιροποίηση του υπάρχοντος Άτλαντα Υγείας

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου Νοητικής Υγείας

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξης της νόσου Αλτσχάιμερ με Υπολογιστικούς Βιοδείκτες

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα παρακολούθησης δεδομένων κατανάλωσης φαρμάκων και αναλωσίμων σε σχέση με την διάγνωση και την ιατρική πράξη για τους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Παρατηρητήριο Πληροφοριών Υγείας

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της Οικονομικής Διαχείρισης των Νοσοκομείων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού για Δομές ΠΦΥ και Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακή Μεταρρύθμιση Επείγουσας Φροντίδας Υγείας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών-Αιματολογικών Ασθενών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιοποίηση διαδικασίας απόδοσης δαπανών αιμοκαθαρόμενων και πολυμεταγγιζόμενων ασθενών

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Νέο σύστημα διαχείρισης Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους κατ’ οίκον

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Από-υλοποίηση υποβολών Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας στον ΕΟΠΥΥ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Επέκταση του εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη στελεχών και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας για την παροχή και λήψη προσωποκεντρικής περίθαλψης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριών του τομέα της υγείας και διαχείριση της συγκατάθεσης του πολίτη για την πρόσβαση στα δεδομένα του

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Βελτίωση της ποιότητας, της διαλειτουργικότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν την υγεία

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Επέκταση και ανάπτυξη των μητρώων ασθενών (Patient Registries)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο σύστημα Φροντίδας Ασθενών με Ψυχικές Διαταραχές

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εισαγωγή Ατομικού Ηλ. φακέλου για την Ψυχική Υγεία (ΑΗΦΨΥ)

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία και αξιολόγηση ψηφιακών υποδομών υγείας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους σε Νοσοκομειακές Μονάδες

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Παροχή διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών υγείας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ενίσχυση του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Νοσοκομειακές Μονάδες

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο