1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία και αξιολόγηση ψηφιακών υποδομών υγείας

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Τα Νοσοκομεία αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής για την Ψηφιακή Υγεία, αφού θα είναι σημαντικοί τροφοδότες του Εθνικού Ιατρικού Φακέλου ενώ, παράλληλα, θα κληθούν να υποστηρίξουν και πολλές άλλες στρατηγικές επιλογές όπως η εισαγωγή των DRGs, η εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων κ.α. Οι δράσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Ανάπτυξη Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Clinical Information Systems) ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα Νοσοκομεία θα διαθέτουν επαρκή συστήματα, ικανά να υποστηρίξουν τη στρατηγική για την Ψηφιακή Υγεία. Αποφεύγοντας οριζόντιες, μονοπωλιακές δράσεις, τα Νοσοκομεία θα ενισχυθούν ώστε να αναπτύξουν Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα προσαρμοσμένα σε πρότυπα και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Αναβάθμιση των υποδομών με έμφαση σε θέματα α) δικτύων (ενσύρματων και ασύρματων) β) αξιοποίησης φορητών συσκευών γ) κυβερνοασφάλειας. Στελέχωση των υπηρεσιών Πληροφορικής των Νοσοκομείων, αναβάθμιση του ρόλου τους και ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους. Συγκεκριμένα, προτείνεται εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (επιπέδου μεταπτυχιακού τίτλου, κατά τα πρότυπα του NHS Academy) για τα στελέχη Πληροφορικής των Νοσοκομείων, ώστε να δημιουργηθεί ο πυρήνας των ανθρώπων που θα υποστηρίξει ενεργά την Εθνική Στρατηγική για την Ψηφιακή Υγεία (Digital Leaders). Μέσω της δράσης αυτής ενισχύεται και ο άξονας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ