Αρχική / Στρατηγικοί άξονες παρέμβασης /

Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες


Με τη σύσταση του νέου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συγκεντρώνονται για πρώτη φορά μεγάλο μέρος από τις κρίσιμες δομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες
2
Έργα συνολικά
1
Έργο
σε εξέλιξη

Προκλήσεις

Οι πολίτες πλέον απαιτούν από την ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση να είναι τόσο έξυπνη όσο και το κινητό τους και οι υπηρεσίες που προσφέρει να είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες.
Η σημερινή πραγματικότητα υποδεικνύει ότι η ψηφιακή πολιτική, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, αν και έχουν σημειώσει πρόοδο στην απλούστευση διαδικασιών και στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας, έχουν περιθώρια βελτίωσης.
Πρωταρχικός σκοπός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις και η πρόσβασή τους από ένα ενιαίο σημείο μέσω ενιαίας ταυτοποίησης.

Στόχος #1

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr

Οι χρήστες των ψηφιακών, δημόσιων υπηρεσιών δεν θα χρειάζεται να βρουν τον δρόμο τους μέσα από έναν λαβύρινθο κρατικών ιστοτόπων. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr θα αποτελεί το νέο πρόσωπο της Δημόσιας Διοίκησης στις σχέσεις με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

  • Αποτελεί το νέο πρόσωπο της Δημόσιας Διοίκησης στις σχέσεις με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσω του οποίου οι συναλλασσόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας και των ψηφιακών υπηρεσιών που χρειάζονται.
  • Συγκεντρώνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι συναλλασσόμενοι με το Δημόσιο, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, ξένοι επενδυτές, επισκέπτες της χώρας, αλλά και οι απλοί πολίτες.
  • Eχει ως αποτέλεσμα να διευκολύνει τον πολίτη και το συναλλασσόμενο να έρθει σε επαφή με όλες τις παρεχόμενες από το Δημόσιο ηλεκτρονικές υπηρεσίες με ομοιογένεια και ασφάλεια.
  • Eίναι απόρροια των προσπαθειών για εκσυγχρονισμό όλης της εικόνας της Δημόσιας Διοίκησης προς το κοινό, καθώς αποτελεί μια πλατφόρμα που εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται μέσω ενός συνεργατικού μοντέλου μεταξύ του συνόλου των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, που χρησιμοποιώντας το μπορούν να υποβάλλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και το σχεδιασμό νέων

Στόχος #2

Ψηφιακός και επιχειρησιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ σε ΚΕΠ-plus

Τα ΚΕΠ αποτελούν έναν από τους πιο αξιόπιστους και αναγνωρίσιμους θεσμούς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Παρόλα αυτά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης αναδεικνύει πλέον την ανάγκη διοικητικού και ψηφιακού μετασχηματισμού των ΚΕΠ, προκειμένου να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν καλύτερα και με νέα εργαλεία πολίτες και επιχειρήσεις. 

  • Η δράση σκοπεύει να μετασχηματίσει ένα κεντρικό υπο-σύνολο των ΚΕΠ (περίπου 500 από τα 1000) σε μια νέα μορφή υπηρεσιών μιας στάσης, η οποία θα αποτελέσει το κεντρικό και σύγχρονο σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος ως εναλλακτική της ψηφιακής οδού, ενσωματώνοντας όμως παράλληλα τις νέες τεχνολογίες.
  • Έχουν υλοποιηθεί πολιτικές και έχουν σχεδιαστεί ενέργειες περαιτέρω αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΚΕΠ όπως η ένταξη νέων διαδικασιών στα ΚΕΠ, η έναρξη του προγράμματος myKEPlive για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών σε επιλεγμένα ΚΕΠ, η τεχνολογική τους αναβάθμιση μέσω της δημιουργίας νέου ΟΠΣ για το back-office τους, η δημιουργία ψηφιακών θυρίδων σε κάθε ΚΕΠ κ.α.