Ψηφιακή Δεκαετία


Τον Ιανουάριο του 2023 τέθηκε σε ισχύ το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ψηφιακή Δεκαετία» (ΕΕ 2022/2481 της 14ης Δεκεμβρίου 2022), το οποίο αποτελεί έναν μηχανισμό παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030.

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και του θεσπισμένου προγράμματος της Ψηφιακής Δεκαετίας, κατήρτισε και υπέβαλλε στην ΕΕ τον εθνικό της οδικό χάρτη πορείας (National Roadmap) σύμφωνα με τους γενικούς και ψηφιακούς στόχους του προγράμματος, ώστε να συμβάλλει η χώρα στην επίτευξη τους σε επίπεδο ένωσης με ορίζοντα το 2030.

Λήψη αρχείου Εθνικού Οδικού Χάρτη Πορείας Ψηφιακής Δεκαετίας 2030.