Αρχική / Οριζόντιες Παρεμβάσεις /

Οριζόντια ψηφιακά έργα μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης


Στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης αναγνωρίζονται κοινές ανάγκες για εφαρμογές, οι οποίες υλοποιούν πλήθος ομοειδών έργων και συστημάτων, περιλαμβάνοντας τη μισθοδοσία, τη διαχείριση προσωπικού, την οικονομική διαχείριση και την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες
Υπηρεσίες Γεωχωρικού Χαρακτήρα

Οριζόντιες υπηρεσίες διαχείρισης και παρουσίασης γεωχωρικής πληροφορίας

6 Έργα συνολικά


  • 4 σε εξέλιξη
Έργα Οριζόντιου Χαρακτήρα

Στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης αναγνωρίζονται κοινές ανάγκες για εφαρμογές, οι οποίες υλοποιούν πλήθος ομοειδών έργων και συστημάτων.

11 Έργα συνολικά


  • 9 σε εξέλιξη
Επιταχυντές

Οριζόντια έργα που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό

23 Έργα συνολικά


  • 18 σε εξέλιξη
Υποδομές Δημοσίου

Η αναβάθμιση των Δημόσιων Υποδομών αποτελεί βασικό πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους.

9 Έργα συνολικά


  • 8 σε εξέλιξη