Αρχική / Οριζόντιες Παρεμβάσεις/ Οριζόντια ψηφιακά έργα μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης /

Έργα Οριζόντιου Χαρακτήρα


Στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης αναγνωρίζονται κοινές ανάγκες για εφαρμογές, οι οποίες υλοποιούν πλήθος ομοειδών έργων και συστημάτων, περιλαμβάνοντας τη μισθοδοσία, τη διαχείριση προσωπικού, την οικονομική διαχείριση και την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων κ.λπ. Μέσα από την υλοποίηση αυτών των εφαρμογών εξασφαλίζονται η διαλειτουργικότητα από το σχεδιασμό, η απλοποίηση και ομογενοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζονται στους δημόσιους φορείς καθώς και η απρόσκοπτη εποπτεία τους. Παράλληλα, μέσω της αξιοποίησης κοινών προγραμματιστικών συνθετικών και διεπαφών θα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας κατά την υλοποίηση των έργων, όπως και η εξοικονόμηση πόρων συντήρησης και αδειοδότησης των λογισμικών.

Περισσότερες πληροφορίες
11
Έργα συνολικά
9
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα