1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Επέκταση Κεντρικου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Στόχος του έργου είναι να διαμορφωθεί, μέσα από το Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων (Κ - ΣΗΔΕ) και τη χρήση ψηφιακών υπογραφών, μία οριζόντια ψηφιακή λύση, η οποία θα καλύπτει α) την πλήρη οργάνωση της αλληλογραφίας μεταξύ των δημόσιων φορέων, β) την επιτάχυνση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, γ) την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, δ) την εξοικονόμηση πόρων στο Δημόσιο Τομέα, ε) τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη, στ) τον εναρμονισμό των φορέων για την οργάνωση των εγγράφων τους, με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Εκτός του Κ - ΣΗΔΕ θα γίνουν συμπληρωματικά υποέργα για ΣΗΔΕ - Φορέων. Τα ΣΗΔΕ - Φορέων εκτός από την υλοποίηση υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας με το Κ-ΣΗΔΕ, εκτιμάται ότι θα απαιτήσουν προμήθεια λογισμικού για τις δομές των φορέων που δεν έχουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και συστήματα διακίνησης εγγράφων. Επίσης, τα υποέργα ΣΗΔΕ φορέων μπορεί να περιλαμβάνουν τη διασύνδεση υφιστάμενων διαφορετικών συστημάτων διακίνησης εγγράφων που υπάρχουν σε δομές των φορέων και τη δημιουργία ενός ενιαίου λειτουργικού περιβάλλοντος για το χρήστη σε επίπεδο φορέα, την υλοποίηση νέων ροών εγγράφων για τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των φορέων και υπηρεσίες εκπαίδευσης για τα θέματα αυτά.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ