Αρχική / Οριζόντιες Παρεμβάσεις /

Ιδιωτικότητα & Προστασία Δεδομένων


Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της καινοτομίας. Εντάσσεται στο κανονιστικό υπόβαθρο ενός διευρυνόμενου φάσματος πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την υγεία και την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεταφορές, την ενέργεια, τον ανταγωνισμό και την επιβολή του νόμου.

Τα προσωπικά δεδομένα έχουν ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνική, οικονομική και πρακτική αξία. Τα "Προσωπικά Δεδομένα" γίνονται ένα νέο περιουσιακό στοιχείο, ένας πολύτιμος παραγωγικός πόρος για τον 21ο αιώνα, ο οποίος αγγίζει όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Η ευρύτερη εφαρμογή και η χρήση των προσωπικών δεδομένων, ωστόσο, παρουσιάζει μια σειρά από ευκαιρίες και προκλήσεις, οι οποίες δεν αφορούν μόνο την προστασία, αλλά συνδέονται με την αξιοποίησή τους από το ίδιο το άτομο.

Περισσότερες πληροφορίες
3
Έργα συνολικά
2
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα