1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το πληροφοριακό σύστημα ουσιαστικά θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση της Αρχής με το νέο θεσμικό πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων και τους υπευθύνους και εκτελούντες την επεξεργασία κατάλληλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 1. Εργαλείο υποβοήθησης υπεύθυνων επεξεργασίας σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων και εργαλείο υποβοήθησης της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τη διαχείριση γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων. 2. Εργαλείο αυτοεκτίμησης (self - assessment) σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων (προσανατολισμένο κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς). 3. Εργαλείο υποβοήθησης προγραμματισμού-εκτέλεσης διοικητικών ελέγχων ΑΠΔΠΧ. 4. Υποβοήθηση πολιτών στην υποβολή καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ. 5. Υποβοήθηση πολιτών στην άσκηση των δικαιωμάτων προς τους υπεύθυνους επεξεργασίας. 6. Δημιουργία περιεχομένου (web αλλά και mobile apps) ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ιδίως για τα παιδιά. 7. Εργαλείο/Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (M.I.S). 8. Εικονικοί σταθμοί εργασίας.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ