Αρχική / Στρατηγικοί Άξονες Παρέμβασης /

Αξιοποίηση Προηγμένων Τεχνολογιών


Αναβάθμιση υποδομών έρευνας και εκπαίδευσης

Δράσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως προαπαιτούμενες για τους τομείς της Ανοικτής Επιστήμης, των Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Κβαντο-ανθεκτικής Κρυπτογραφίας.

3 Έργα συνολικά


  • 3 σε εξέλιξη
Εφαρμογές Κβαντο-ανθεκτικής κρυπτογραφίας – EuroQCI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στην ανάπτυξη κβαντο-ανθεκτικής υποδομής επικοινωνιών (QCI) στην Ευρώπη και για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί η δράση EuroQCI, στην οποία προσχώρησε και η Ελλάδα στο τέλος του 2019.

1 'Εργο συνολικά


  • 0 σε εξέλιξη
Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 περιγράφει το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας.

10 Έργα συνολικά


  • 3 σε εξέλιξη
Τεχνολογίες Blockchain

Οι τεχνολογίες blockchain μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο του ψηφιακού μετασχηματισμού σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η επικυρωμένη και αμετάλλαχτη καταγραφή δοσοληψιών και πράξεων.

0 Έργα συνολικά


  • 0 σε εξέλιξη
Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων

Ο σκοπός της ενίσχυσης της κυβερνητικής δράσης σε αυτό το χώρο είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπερυπολογιστές τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που στοχεύει στον εξοπλισμό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ με σχετική τεχνογνωσία.

5 Έργα συνολικά


  • 1 σε εξέλιξη