Αρχική / Στρατηγικοί Άξονες Παρέμβασης / Αξιοποίηση Προηγμένων Τεχνολογιών /

Αναβάθμιση υποδομών έρευνας και εκπαίδευσης


Δράσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως προαπαιτούμενες για τους τομείς της Ανοικτής Επιστήμης, των Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Κβαντο-ανθεκτικής Κρυπτογραφίας.

Tο ΕΔΥΤΕ σύμφωνα με το νόμο 4623/2019 αρ. 58 «έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα» και «αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και σύμφωνα με το νόμο 4727/2020 Αρ. 87, το ΕΔΥΤΕ «διαχειρίζεται το Κυβερνητικό Νέφος του Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud)».

3
Έργα συνολικά
3
Έργα
σε εξέλιξη