1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών για την έρευνα και την τεχνολογία

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Ο εκσυγχρονισμός της εθνικής δικτυακής υποδομής για την έρευνα και την τεχνολογία έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας τη διατήρηση της συμπόρευσης με τα προηγμένα διεθνή ερευνητικά δίκτυα και την εξέλιξη τους. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η περαιτέρω βελτίωση της αξιοπιστίας του υπάρχοντος δικτύου κορμού και η αναβάθμιση του υπάρχοντος οπτικού δικτύου και του δικτύου IP. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • Βελτίωση αξιοπιστίας δικτύου κορμού: Για να βελτιωθεί περαιτέρω η παροχή υπηρεσιών προς τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας, θα πρέπει να επεκταθεί το δίκτυο οπτικών ινών κορμού του δικτύου έρευνας και τεχνολογίας ώστε όλοι οι κόμβοι να βρίσκονται σε δακτύλιο διασφαλίζοντας κατά το δυνατόν ανθεκτικότητα σε βλάβες κόμβων.
  • Αναβάθμιση Δικτύου Μεταγωγής και IP: Το δίκτυο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στην τρέχουσα μορφή του από τα τέλη του 2013. Βασικός στόχος της προτεινόμενης αναβάθμισης του δικτύου ΙΡ αποτελεί η ευρεία υποστήριξη 100Gbps που είναι ευθυγραμμισμένη με την επερχόμενη αναβάθμιση του GÉANT (που συνδέει όλα τα Ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά δίκτυα).
  • Αναβάθμιση Οπτικού δικτύου: Βασικοί στόχοι της προτεινόμενης αναβάθμισης του δικτύου dense wavelength division multiplexing (DWDM) περιλαμβάνουν την εισαγωγή ευέλικτων φίλτρων, ώστε να μην υπάρχει περιορισμός στην ικανότητα του δικτύου να υποστηρίζει εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας μήκη κύματος. Επιπλέον, προσβλέπει στην υλοποίηση μιας ανοιχτής αρχιτεκτονικής που θα επιτρέπει αυξημένη διαλειτουργικότητα με τρίτες εφαρμογές αλλά και μείωση εξαρτήσεων από προμηθευτές.
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ