Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 - 2025


H Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΦΕΚ 2894/Β/5-7-2021) αποτελεί μια καταγραφή των απαραίτητων παρεμβάσεων στις τεχνολογικές υποδομές του κράτους, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και στον τρόπο που η χώρα μας αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης. Ο κύριος ρόλος της είναι να περιγράψει το όραμα, τη φιλοσοφία και τους στόχους της εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Το συγκεκριμένο κείμενο, ωστόσο, μπαίνει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος, περιγράφοντας τις κατευθυντήριες αρχές, το μοντέλο διακυβέρνησης και υλοποίησης αλλά και τους στρατηγικούς άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Περαιτέρω, περιγράφει περισσότερα από 400 συγκεκριμένα έργα, ταξινομημένα σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, σε οριζόντια και σε τομεακά, τα οποία υλοποιούν τη στρατηγική για την Ψηφιακή Ελλάδα.

Έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού προσδιορίζει μια πληθώρα από συγκεκριμένα έργα, ταξινομημένα σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, που επιδρούν στην άσκηση όλων των τομέων δημόσιας πολιτικής (π.χ. Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, Οικονομία, Περιβάλλον, Ενέργεια κ.ά.) συμβάλλοντας έτσι στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο κατάλογος έργων παρέχει άμεση και εύχρηστη πρόσβαση σε όλες τις στοχευμένες δράσεις που υλοποιούνται, σε συγκεκριμένους άξονες παρέμβασης που εξειδικεύονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε τομέα πολιτικής (π.χ. οριζόντιες, στρατηγικοί άξονες, τομείς οικονομίας, κτλ.). Αποκτήστε άμεσα πλήρη ενημέρωση για τα έργα αυτά, παρακολουθήστε την εξελικτική τους πορεία και συμμετέχετε ενεργά στην ετήσια επικαιροποίηση του πλάνου δράσης μέσα από την δομημένη διαδικασία συνδιαμόρφωσης.

475
Έργα συνολικά
295
Έργα
σε εξέλιξη

Η πρόοδος σε αριθμούς

Ψηφιακές Υπηρεσίες & Διοικητικές Διαδικασίες

1701

Ψηφιακές υπηρεσίες στο GOV.GR

3299

Διοικητικές Διαδικασίες στο ΜΙΤΟΣ

Τα βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας ψηφιακής στρατηγικής απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων και των έργων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρακολουθεί την εφαρμογή της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού σε συνεργασία με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για τον εντοπισμό προβλημάτων, προκλήσεων και ευκαιριών, ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης έργων. Ενημερωθείτε γρήγορα και άμεσα για τα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε λειτουργία αλλά και το πλάνο για σημαντικές παρεμβάσεις του επόμενου εξαμήνου.

Η διαδρομή μέχρι σήμερα

Ενδεικτικά έργα που έχουν τεθεί σε λειτουργία

Προγραμματισμός του εξαμήνου

Ενδεικτικά έργα που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το προσεχές εξάμηνο