1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναδιάρθρωση Μεταφραστικής Υπηρεσίας

μεσοπρόθεσμο ολοκληρωμένο

Η Μεταφραστική Υπηρεσία καταργείται και η διαδικασία μετάφρασης-πιστοποίησης εγγράφων ιδιωτών αντικαθίσταται από διαδικασία με πιστοποιημένους μεταφραστές, στα πρότυπα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Ειδικότερα, κάθε ιδιώτης θα μπορεί να απευθύνεται στον πιστοποιημένο μεταφραστή της επιλογής του και να εξυπηρετείται άμεσα και γρήγορα. Η επιλογή θα γίνεται από κατάλογο πιστοποιημένων μεταφραστών (θα πιστοποιούνται κατόπιν σχετικών διαδικασιών από αρμόδιο εξεταστικό φορέα), που θα αναρτάται στα κατά τόπους Πρωτοδικεία ή Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους ή από συσταθείσα για τον σκοπό ανεξάρτητη Υπηρεσία Μετάφρασης και Πιστοποίησης. Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές θα είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Μεταφραστών, θα είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια και εγκυρότητα της μετάφρασης, η οποία θα πιστοποιείται από επίσημη (μοναδική για καθένα) σφραγίδα ή από ψηφιακή υπογραφή και μοναδικό αριθμό μετάφρασης (barcode). Επιπλέον, θα είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ψηφιακό αρχείο μεταφράσεων και να καταχωρίζουν ψηφιακά κάθε πράξη σε ηλεκτρονικό κατάλογο της Υπηρεσίας Μετάφρασης και Πιστοποίησης ή άλλης εποπτεύουσας αρχής.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εξωτερικών
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ