Αρχική / Προτάσεις

Συμβάλετε με την πρότασή σας στη διαμόρφωση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού


Συμμετέχετε ενεργά στην κοινότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού

Μοιραστείτε την ιδέα σας

Συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της ΒΨΜ

Το σχέδιο δράσης έχει ανοικτό και δυναμικό χαρακτήρα καθώς θα συνεχίσει να συνδιαμορφώνεται και θα επικαιροποιείται ετησίως σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας τις προτάσεις και απόψεις που κατατέθηκαν από τους χρήστες της πλατφόρμας ΒΨΜ. Η διαδικασία επικαιροποίησης εξασφαλίζει ότι νέες ανάγκες ή προτεραιότητες μπορούν να οδηγούν σε επιπλέον έργα, οριζόντια και τομεακά, που εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική, διέπονται από τη γενικότερη φιλοσοφία και εξυπηρετούν τους βασικούς στόχους της ΒΨΜ. Τα έργα αυτά θα αξιολογούνται ως προς τη σύμπλευση με τις αρχές και τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΒΨΜ, τη σημαντικότητα και τον αντίκτυπο τους στους πολίτες ή στη λειτουργία του Κράτους και θα παρουσιάζονται στην επόμενη έκδοση της ΒΨΜ.

Βασικά Στοιχεία: *
Το πεδίο ονοματεπώνυμο είναι απαραίτητο
Στοιχεία επικοινωνίας
Τα στοιχεία επικοινωνίας δεν δημοσιεύονται. Τουλάχιστον ένα από τα δύο στοιχεία επικοινωνίας είναι απαραίτητο.
Μοιραστείτε την ιδέα σας
Το πεδίο τίτλος και οι προτάσεις σας είναι απαραίτητα.
Με την αποστολή του μηνύματός σας δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους  Όρους Χρήσης  και την Πολιτική Απορρήτου.