Αρχική / Ψηφιακές Υποδομές  

Συνδεσιμότητα


Στη νέα ψηφιακή εποχή, η συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κρατών, καθώς τα αναμενόμενα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη θα επιτευχθούν μόνο εάν τα κράτη διασφαλίσουν την ευρεία εγκατάσταση δικτύων και την παροχή υπηρεσιών πολύ υψηλής χωρητικότητας σε όλη την επικράτειά τους. Ειδικότερα, η ευρυζωνικότητα θεωρείται ένα δημόσιο αγαθό το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. H ενίσχυση της κινητής και σταθερής ευρυζωνικότητας και η επίτευξη υπερυψηλών ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας. Τα δίκτυα οπτικών ινών και 5G αποτελούν τις κύριες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. Για αυτόν τον λόγο, πρωταρχικός στόχος της εθνικής ευρυζωνικής στρατηγικής αποτελεί η ενθάρρυνση των επενδύσεων στα δίκτυα επόμενης γενιάς.

Περισσότερες πληροφορίες
16
Έργα συνολικά
5
Έργα
σε εξέλιξη

Στόχοι

της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2025

  • Να εξασφαλίσει συνδεσιμότητα σε Gigabit σε φορείς που αποτελούν κινητήρια δύναμη στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικές υπηρεσίες.
  • Να παρέχει αδιάλειπτη κάλυψη 5G σε όλες τις αστικές περιοχές και όλες τις κύριες επίγειες διαδρομές μεταφορών.

  • Να παρέχει πρόσβαση σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά με ελάχιστη ταχύτητα 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps.

Έργα

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας σε τελικούς χρήστες (Superfast Broadband - SFBB) / Enhanced

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη υποδομών υπερ-υψηλής ευρυζωνικότητας (Ultra Fast Broadband - UFBB)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές – Rural Broadband

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη δικτύου υποβρυχίων καλωδίων σύνδεσης με τα Ελληνικά Νησιά (Submarine Cables - Greek Islands)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς (5G)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εφαρμογή δομημένης καλωδίωσης σε κτήρια, προκειμένου να διευκολύνεται η εγκατάσταση οπτικών ινών σε κάθε σπίτι (Fiber readiness)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εργο ανάπτυξης μικροδορυφόρων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, με έμφαση στις ΜΜΕ / Advanced 5G/FTTx productivity readiness

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Fiber in the sky και επίγειες υποδομές

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

GOVSATCOM - GreeCom

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Συνδεδεμένοι αυτοκινητόδρομοι

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ασφαλής περιαγωγή χρηστών της Δημόσιας Διοίκησης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση του Ελληνικού Copernicus Collaborative Ground Segment

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο