1. Αρχική
  2. /

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025

1η έκδοση - Ιούλιος 2019

1st edition - July 2019