1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς (5G)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Η προετοιμασία και η ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς αποτελεί μεγάλη πρόκληση και προϋποθέτει την εφαρμογή ενός συνεκτικού πλάνου για τη χώρα. Η ΓΓΤΤ εκπόνησε σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), το οποίο προδιάγραψε σαφές ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο ανέλαβε πρωτοβουλίες για την διασφάλιση παροχής οικονομικών κινήτρων και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης 5G υποδομών. Το ρυθμιστικό πλαίσιο υποστηρίζει πλέον την πραγματοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών 5G, ενώ το κράτος θα προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών 5G, καθώς και την υιοθέτησή τους από τομείς της οικονομίας. Με τα ανωτέρω, η ΓΓΤΤ στοχεύει στην ενίσχυση των υποδομών οπτικών ινών, τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών υποδομών, την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων 5ης γενιάς σε εθνικό επίπεδο και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας βασικών οικονομικών τομέων (τουρισμός, αγροτική παραγωγή, μεταφορές), μέσω της ανάπτυξης νέων καινοτόμων εφαρμογών οι οποίες θα κεφαλαιοποιούν τα πλεονεκτήματα των δικτύων 5G. Στην κατεύθυνση αυτή θεσμοθετήθηκε με τον Νόμο 4727/2020 η δημιουργία του Ταμείου «Φαιστός» το οποίο θα επενδύει σε νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών που εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά των δικτύων 5ης γενιάς. Το σχέδιο δράσης εξειδικεύεται σε τρεις άξονες: Προδιαγραφές ενός ευνοϊκού ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη υποδομών 5ης γενιάς (5G), Αναβάθμιση σταθερών δικτυακών υποδομών, Διάθεση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ