1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εφαρμογή δομημένης καλωδίωσης σε κτήρια, προκειμένου να διευκολύνεται η εγκατάσταση οπτικών ινών σε κάθε σπίτι (Fiber readiness)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Η πλειονότητα των κτιριακών υποδομών της χώρας (τόσο επαγγελματικοί χώροι όσο και κατοικίες) στερείται πρόβλεψης για την υποδοχή οπτικών ινών και τη φιλοξενία της επιπλέον αναγκαίας υποδομής στους κοινόχρηστους χώρους. Το αποτέλεσμα είναι το κόστος της εκ των υστέρων εγκατάστασης να είναι αποθαρρυντικό και να λειτουργεί ως τροχοπέδη στην υιοθέτηση υποδομών υπερυψηλών ταχυτήτων. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην άμβλυνση των ανωτέρω περιορισμών, προβλέποντας την παροχή κινήτρων για την εγκατάσταση οπτικής ίνας και του συνοδού εξοπλισμού, επιταχύνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπερυψηλές ταχύτητες.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ