1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναβάθμιση του Ελληνικού Copernicus Collaborative Ground Segment

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Ανάπτυξη περιφερειακής υποδομής μεγάλου όγκου δεδομένων παρατήρησης της Γης καθώς και άλλου συμπληρωματικών τέτοιων, που θα επιτρέπει την πρόσβασή τους, την επεξεργασία τους και την διάχυση παραγωγής εξειδικευμένης πληροφορίας. Ουσιαστικά πρόκειται για την αναβάθμιση κι εξέλιξη του Ελληνικού Copernicus Collaborative Ground Segment https://sentinels.space.noa.gr/ με σκοπό την επιχειρησιακή λειτουργία του ως πληροφοριακού συστήματος για την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, Βαλκανίων και Παρευξεινίων περιοχών.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ