1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη δικτύου υποβρυχίων καλωδίων σύνδεσης με τα Ελληνικά Νησιά (Submarine Cables - Greek Islands)

μεσοπρόθεσμο ματαιωμένο

Τα περισσότερα ελληνικά νησιά υστερούν αρκετά σχετικά με τις ευρυζωνικές συνδέσεις τους. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει 107 κατοικημένα νησιά, μεταξύ των οποίων 51 έχουν κατοίκους άνω των 1000 ατόμων. Με εξαίρεση κάποια μεγάλα νησιά όπως η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Νάξος και η Πάρος που διαθέτουν επαρκείς συνδέσεις, οι αντίστοιχες συνδέσεις των υπολοίπων χαρακτηρίζονται από συνδέσεις χαμηλής χωρητικότητας (κυρίως ασύρματες) οι οποίες στερούν επαρκείς ευρυζωνικές ταχύτητες από την εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών. Η ύπαρξη συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων είναι πεδίο ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Ο τουρισμός είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για πολλά νησιά. Κατά την διάρκεια των θερινών μηνών, τόσο οι σταθερές όσο και η κινητές διαδικτυακές συνδέσεις χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, επηρεάζοντας την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας. Όμως και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπου παρατηρείται απομόνωση, αυξάνεται η ανάγκη για υπηρεσίες τηλεϊατρικής, απομακρυσμένης εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Λόγω του υψηλού κόστους ανάπτυξης υποβρυχίων καλωδίων και του εποχιακού χαρακτήρα της ζήτησης, υπάρχει χαμηλό ενδιαφέρον από ιδιωτικούς φορείς να επενδύσουν σε νέες υποδομές δικτύων που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις ευρυζωνικές ανάγκες αυτών των νησιών. Η ανάπτυξη σύγχρονων υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών για τη διασύνδεση των νησιών θα αντιμετωπίσει ένα σημαντικό εμπόδιο για τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας στους τελικούς χρήστες, τόσο μέσω σταθερών όσο και κινητών δικτύων, ενισχύοντας τη χωρητικότητα και την ανοχή της δικτυακής υποδομής.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ