1. Αρχική
  2. /
  3. Συνδεσιμότητα

Ασφαλής περιαγωγή χρηστών της Δημόσιας Διοίκησης

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αναπτύσσεται υποδομή govroam, ομόσπονδης υπηρεσίας περιαγωγής που υιοθετεί αρχές αντίστοιχες με το eduroam και απευθύνεται στην κοινότητα των χρηστών της Δημόσιας Διοίκησης. Με γνώμονα την αναμενόμενη μεγάλη αύξηση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών από το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και την εξάπλωση των ευρυζωνικών υποδομών σε δημόσια κτίρια, καθώς και τη συνεπακόλουθη διαφαινόμενη ανάγκη εύκολης και ασφαλούς σύνδεσης των χρηστών αυτών ακόμα και όταν μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες, εντός και εκτός Ελλάδας, προτείνεται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης να διεξαχθεί μελέτη σκοπιμότητας και τελικά να αναπτυχθεί πιλοτικά ομόσπονδη υποδομή περιαγωγής govroam. Η δράση μπορεί να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η τεχνική ευθύνη να αναληφθεί από την ΕΔΥΤΕ, χάρη στη σημαντική προηγούμενη εμπειρία λόγω της ανάπτυξης και λειτουργίας του eduroam. Σε επόμενο στάδιο η ευθύνη για την παραγωγική λειτουργία της ομοσπονδίας govroam μπορεί να ανατεθεί στην ΓΓΠΣΔΔ, και το ΕΔΥΤΕ να αποκτά μόνο συμβουλευτικό ρόλο πλέον.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εσωτερικών
  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ