1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Ο νόμος 4463/2017 ο οποίος ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/61 προβλέπει τη λειτουργία πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης. Το πληροφοριακό σύστημα θα υλοποιηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) με ευθύνη της ΓΓΤΤ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ