1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz

βραχυπρόθεσμο ολοκληρωμένο

Το Φεβρουάριο του 2020, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διάθεσης του φάσματος για υπηρεσίες 5G η EETT προχώρησε στην «Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz». Για την αποδέσμευση ζωνών συχνοτήτων από τις υφιστάμενες χρήσεις και τη διάθεσή τους προς χρήση από τις εφαρμογές δικτύων 5G υλοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δράσεις: Τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). Τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής. Τροποποίηση των Δικαιωμάτων των παρόχων δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής (ΕΡΤ και Digea). Μετακίνηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων των δημόσιων αγροτικών δικτύων εντός της ζώνης 3400-3800 ΜΗz. Εντός του Οκτωβρίου 2020 ολοκληρώνεται η εκπόνηση χρονοδιαγράμματος μετάβασης από τον υφιστάμενο Χάρτη Συχνοτήτων στο νέο Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021. Το Σεπτέμβριο 2020 η ΕΕΤΤ δημοσίευσε το τεύχος προκήρυξης, βάσει του οποίου θα διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στις 4 Νοεμβρίου 2020, η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε ότι οι τρεις πάροχοι Cosmote, Vodafone και Wind, οι οποίοι κατέθεσαν φακέλους αίτησης συμμετοχής στις 30 Οκτωβρίου, έχουν προεπιλεγεί για να συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης. Η διαγωνιστική διαδικασία για όλα τα τμήματα συχνοτήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω δημοπρασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα με τη χρήση ειδικού λογισμικού και θα έχει ολοκληρωθεί έως το Δεκέμβριο του 2020. Με την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, στη ζώνη των 3,400 - 3,800 MHz θα τεθούν άμεσα προς διάθεση 60 MHz περιφερειακής εμβέλειας, 270 ΜΗz εθνικής εμβέλειας και 60MHz εθνικής εμβέλειας διαθέσιμα από 1 Μαΐου 2029, στη ζώνη των 26GHz άμεσα διαθέσιμο φάσμα εύρους 1GHz και στη ζώνη των 2 GHz άμεσα διαθέσιμα 2x15 MHz και 2x45 ΜΗz θα είναι διαθέσιμα από τις 6 Αυγούστου 2021. ενώ μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2021 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία απελευθέρωσης και διάθεσης των 2 x 30 MHz στη ζώνη των 700 MHz σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύμφωνα και με τις διεθνείς συμφωνίες για το τηλεοπτικό φάσμα της χώρας. Με βάση τα παραπάνω, τα πρώτα δίκτυα 5G αναμένεται να λειτουργήσουν στην Ελλάδα εντός του πρώτου τριμήνου του 2021.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ