Αρχική / Στρατηγικοί Άξονες Παρέμβασης / Αξιοποίηση Προηγμένων Τεχνολογιών /

Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων


Ο σκοπός της ενίσχυσης της κυβερνητικής δράσης σε αυτό το χώρο είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπερυπολογιστές τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που στοχεύει στον εξοπλισμό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ με σχετική τεχνογνωσία.

Περισσότερες πληροφορίες
5
Έργα συνολικά
1
Έργο
σε εξέλιξη

Έργα