1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αξιοποίηση των υπερυπολογιστών από τη Δημόσια Διοίκηση

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπερυπολογιστές από τη Δημόσια Διοίκηση θα προέλθει μέσω της δράσης HPC Competence Centers του EuroHPC. Μετά την έναρξη του σχετικού έργου και την αρχικοποίηση του εθνικού δικτύου, θα υπάρξουν παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, μέσα από δράσεις διάχυσης και εκπαίδευσης. Ανάλογα με την πρόοδο του συντονισμού του πανευρωπαϊκού δικτύου Competence Centers, θα οργανωθούν δράσεις με συμμετοχή φορέων άλλων, πιο προχωρημένων υπερυπολογιστικά χωρών στη Δημόσια Διοίκηση, προκειμένου να μεταφέρουν εμπειρία και τεχνογνωσία.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ