1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ενίσχυση της χρήσης υπερυπολογιστών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Μέσω της συμμετοχής της χώρας στο PRACE, οι ΜΜΕ μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα SHAPE (SME HPC Adoption Programme in Europe). Το SHAPE είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που υποστηρίζει την υιοθέτηση της υπερυπολογιστών από ΜΜΕ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και στον εξοπλισμό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ με την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ώστε να επωφεληθούν από τις δυνατότητες καινοτομίας που ανοίγουν οι υπερυπολογιστές, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους. Το πρόγραμμα βοηθάει τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ να ξεπεράσουν τα εμπόδια στη χρήση υπερυπολογιστών, όπως το κόστος λειτουργίας, η έλλειψη γνώσεων και η έλλειψη πόρων. Διευκολύνει τη διαδικασία καθορισμού αφενός μιας εφαρμόσιμης λύσης που βασίζεται σε υπερυπολογιστές και αφετέρου ενός κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ