1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Διαμόρφωση σχεδίου δράσης (αρχικοποίηση με μελέτη) προκειμένου η Δημόσια Διοίκηση να χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια και τηρώντας πλήρως τον Γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τους κανόνες της Ε.Ε. για την ιδιωτικότητα

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Θα διαμορφωθεί σχέδιο δράσης προκειμένου η Δημόσια Διοιηκηση να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια και τηρώντας πλήρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τους κανόνες της Ε.Ε. για την ιδιωτικότητα. Ταυτόχρονα θα προωθηθούν δράσεις για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων καθώς ένας σημαντικός αριθμός πολιτών εξακολουθεί να μην λαμβάνει ενεργά μέτρα για την προστασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα όταν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ