1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Σκοπός του έργου είναι η πλήρης αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» με κύρια επιδίωξη την επέκταση της λειτουργικότητάς της, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά της διαφάνειας, ευ- χρηστίας, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας. Το νέο πρόγραμμα «Διαύγεια» θα επεκταθεί σε περισσότερους τύπους διοικητικών πράξεων και θα μετατραπεί σε κεντρικό αποθετήριο δημόσιων εγγράφων, ενώ ταυτόχρονα θα πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Παράλληλα θα υλοποιηθούν λειτουργίες διάθεσης εγγράφων και έμμεσης διακίνησής τους μέσω των φορέων (γνωστοποιώντας μόνο τον ΑΔΑ), κάτι που θα οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας σε όλο το φάσμα των διοικητικών διαδικασιών. Αντίστοιχα, θα ενσωματωθούν περισσότερες διαλειτουργικότητες, με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός εγγράφων πλέον αποστέλλονται/αναρτώνται αυτοματοποιημένα από τρίτα συστήματα. Επίσης, το έργο θα βελτιώσει τη διαχείριση του μεγάλου όγκου εγγράφων που συγκεντρώνει η «Διαύγεια» και θα συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των δεδομένων της, καθώς και στην αυτόματη δημοσίευση συνόλων δεδομένων στο κεντρικό αποθετήριο δημόσιων δεδομένων data.gov.gr. Παράλληλα, ενισχύεται με λειτουργίες, όπως η οπτικοποίηση των τηρούμενων δεδομένων και των αποτελεσμάτων αναζήτησης, η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών προσωποποιημένων αναζητήσεων καθώς και η δυνατότητα προώθησης/διάθεσης άλλων αποτελεσμάτων που μπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη. Ιδιαίτερη μνεία χρειάζεται να γίνει ως προς την ενίσχυση των συμμετοχικών χαρακτηριστικών του συστήματος μέσω της προσωποποίησης-συμμετοχής η οποία θα επιτευχθεί με τη δυνατότητα σχολιασμού (moderated) από την πλευρά των πολιτών και την ενημέρωση του φορέα δημοσίευσης των αποφάσεων, συμβάλλοντας στην εξαγωγή κρίσιμων συμπερασμάτων για τη χάραξη επί μέρους πολιτικών διοίκησης και τη λήψη αποφάσεων. Η ενίσχυση του υποσυστήματος πληροφόρησης, με την ενσωμάτωση διευρυμένων στατιστικών χρήσης και αναφορών για τη χρήση του συστήματος από τρίτα συστήματα, με τη χρήση τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας αλλά και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, θα συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ