1. Αρχική
  2. /
  3. Οριζόντια Έργα

Κεντρικό σύστημα υποδοχής και διαχείρισης προτάσεων από τους πολίτες

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Πρόκειται για μια οριζόντια εφαρμογή, που αξιοποιεί τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής εξασφαλίζοντας ταχύτητα, διαφάνεια και αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ πολιτών και Δημόσιας Διοίκησης. Ο διαδικτυακός αυτός τόπος είναι ένα ανοικτό σημειωματάριο, στο οποίο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης αλλά και δημόσιος υπάλληλος μπορεί να περιγράψει καλές, μέτριες και κακές εμπειρίες εξυπηρέτησης σε κάποιον δημόσιο φορέα ή να υποβάλλει προτάσεις που βελτιώνουν τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας που αναφέρεται. Οι προτάσεις θα δρομολογούνται στον αντίστοιχο φορέα εξυπηρέτησης, ο οποίος θα επικοινωνεί με τον υποβάλλοντα για περισσότερα στοιχεία ή υποστήριξή του, ενώ παράλληλα θα αξιοποιούνται για τον ανασχεδιασμό σχετικών διοικητικών διαδικασιών και υπηρεσιών.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ