1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων - Φάση ΙΙ

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Η δεύτερη φάση του Κ-ΣΗΔΕ, εστιάζει στην αλληλεπίδραση του συστήματος με τον πολίτη. Για το λόγο αυτό, θα υλοποιηθεί η απαιτούμενη υποδομή έτσι ώστε να παρέχεται προσωποποιημένη ηλεκτρονική υπηρεσία παρακολούθησης της πορείας αιτήματος/ υπόθεσης κάθε πολίτη σε οποιαδήποτε υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) των φορέων.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η επεξεργασία των αιτημάτων των πολιτών αλλά και να δημιουργηθούν πλήρως αυτοματοποιημένες υπηρεσίες από δημόσιους φορείς, θα δημιουργηθούν ροές μέσω της διασύνδεσης των επιμέρους συστημάτων. Μέσω της ολοκλήρωσης της δεύτερης φάσης του Κεντρικού Συστήματος Εγγράφων όλες οι πληροφορίες που αφορούν διάφορες υποθέσεις θα οργανώνονται μεταξύ των δημόσιων φορέων με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη  εξυπηρέτηση των πολιτών.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η πλήρης κατάργηση διακίνησης εντύπου, η άμεση ενημέρωση του πολίτη για την πορεία των υποθέσεων που τον αφορούν μέσω Διαδικτύου, αναβαθμίζοντας τα ΣΗΔΕ φορέων και συνδέοντας τα με το κεντρικό ΣΗΔΕ του Δημοσίου.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ