1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Καλή νομοθέτηση και κωδικοποίηση νομοθεσίας

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το έργο «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας» προβλέπεται να περιλαμβάνει αφενός μεν το ολοκληρωμένο σύστημα καλής νομοθέτησης μέσω του οποίου θα τυποποιηθεί το σύνολο της νομοπαραγωγικής και ρυθμιστικής ροής, θα διευκολύνεται η κωδικοποίηση και θα υποστηρίζεται η λειτουργία των δομών ρυθμιστικής διακυβέρνησης και αφετέρου τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και θα διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό.
Στο πλαίσιο του έργου θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Process-NLP) με σκοπό να αυτοματοποιηθεί ο εντοπισμός των αναφορών, παραπομπών και τροποποιήσεων σε ένα νομοθέτημα και θα αυτοματοποιηθεί η κωδικοποίησή του. Με το έργο θα επιτευχθεί: α) η διάθεση έγκυρης πληροφορίας επί της νομοθεσίας στο ευρύ κοινό, β) η υποστήριξη της στρατηγικής για την αποκατάσταση της εσωτερικής συνοχής του δικαίου μέσα από ένα σύστημα που θα επιτρέπει το χαρακτηρισμό των διατάξεων και της θεματολογίας τους με βάση σύγχρονες οντολογίες και διαδεδομένα λεξικά, γ) η βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και των διαδικασιών παραγωγής τους καθώς και δ) η συστηματική ένταξή τους σε σύνολα κανόνων δικαίου από τη φάση της προ-κοινοβουλευτικής διαδικασίας, με εργαλεία σύνταξης που καθοδηγούν και υποστηρίζουν την εφαρμογή κανόνων και προτύπων καλής νομοθέτησης.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ