1. Αρχική
  2. /
  3. Οριζόντια Έργα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το έργο αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, παραμετροποίηση, υλοποίηση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (CRMS), μέσω του οποίου θα αναβαθμιστεί η υφιστάμενη ικανότητα της Δημόσιας Διοίκησης να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τη σχέση της με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά σε πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες για την αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται από τους πολίτες με σεβασμό στη προστασία προσωπικών δεδομένων και με σκοπό την εξατομικευμένη προσέγγισή τους και την προώθηση ενός υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών. Η μελέτη των στοιχείων ικανοποίησής του θα αποτελέσει ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό και τη δημιουργία πολιτο-κεντρικών υπηρεσιών.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ