Αρχική / Οριζόντιες Παρεμβάσεις / Οριζόντια ψηφιακά έργα μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης /

Υπηρεσίες Γεωχωρικού Χαρακτήρα


Οι Υπηρεσίες Γεωχωρικού Χαρακτήρα αφορούν οριζόντιες δράσεις αναφορικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας, οι οποίες εστιάζουν στην ψηφιακή γεωχωρική πληροφόρηση για τη βελτίωση και διεύρυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επενδυτών. Επίσης, σημαντική στόχευση αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου και κοινού ψηφιακού υπόβαθρου όπου τα παραγόμενα γεωχωρικά δεδομένα είναι συνδυαστικά αξιοποιήσιμα από το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα της.

Περισσότερες πληροφορίες
6
Έργα συνολικά
4
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα