1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Μελέτη έργων γεωπληροφορικής - Εφαρμογές γεωχωρικών τεχνολογιών και δεδομένων στα έργα των υπουργείων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Η μελέτη των έργων γεωπληροφορικής, καθώς και όσων έχουν γεωχωρική εμπλοκή και περιέχονται στην Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, έχει σαν σκοπό την καταγραφή και ανάλυση των γεωχωρικών λειτουργιών, δεδομένων και προτύπων τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, περιέχονται στα έργα των υπουργείων. Η μελέτη κατηγοριοποιεί και αναδεικνύει την εμπλοκή τους με τα γεωχωρικά στοιχεία σε: γεωχωρικά έργα υποδομής, γεωχωρικά έργα και έργα με γεωχωρική εμπλοκή. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφει τις μεταξύ τους διαλειτουργικότητες και την συμπληρωματικότητά τους σε επίπεδο δεδομένων, τεχνικών και υποβάθρων. Με βάση αυτές αναδεικνύει, τόσο τις κοινές δομικές μονάδες αν υπάρχουν, όσο και την προτεραιότητα εκτέλεσης των τμημάτων / μερών τους με σκοπό την χρονική και οικονομική βελτιστοποίηση τους. Το αποτέλεσμα της μελέτης θα συμπεριληφθεί ως σχόλιο / προσθήκη στις τεχνικές προδιαγραφές κάθε έργου ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωσή του και με την κάλυψη των γεωχωρικών απαιτήσεών του.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ