1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιακή Τράπεζα Χρήσης Γης

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την δημιουργία πλατφόρμας για την εκτέλεση συναλλαγών που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων καθώς και τον υπολογισμό του αντίστοιχου αντιτίμου στον πωλητή ακινήτου. Το 5% της αξίας της συναλλαγής θα δεσμεύεται για έργα του “Πράσινου Ταμείου”. Σταδιακά, θα αναπτυχθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ της νέας πλατφόρμας και του Taxisnet - Κτηματολογίου - Υποθηκοφυλακείων - Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη κ.λπ., έτσι ώστε να επιλυθούν διάφορα θέματα σχετικά με τον αστικό και χωροταξικό σχεδιασμό.

Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ