1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εθνικά Σύνολα Αναφοράς (Ν.3882/2010)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Σήμερα τα γεωχωρικά δεδομένα παράγονται χρησιμοποιώντας ποικίλα εικονιστικά (ορθοεικόνες) ή διανυσματικά υπόβαθρα, διαφορετικών προδιαγραφών (διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας/λεπτομέρειας, διαφορετικές εποχές και κλίμακες αεροφωτογράφισης, διαφορετικές συνθήκες ψηφιοποίησης κλπ), οι οποίες συχνά δεν είναι γνωστές στο χρήστη. Τα γεωχωρικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στη βάση διαφορετικών υποβάθρων αναφοράς, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά,. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα γεωχωρικά δεδομένα κτηματογράφησης αγροτεμαχίων και τα αντίστοιχα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιδοτήσεων. Δημιουργείται η ανάγκη για τον καθορισμό ενός κοινού ψηφιακού υποβάθρου που θα χρησιμοποιείται από όλη τη Δημόσια Διοίκηση, προκειμένου τα γεωχωρικά δεδομένα που παράγονται να είναι συνδυαστικά αξιοποιήσιμα. Η δημιουργία ή η επιλογή μεταξύ υπαρχόντων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων που θα αποτελέσουν τα Εθνικά Σύνολα Αναφοράς θα πρέπει να είναι μία από τις πρώτες δράσεις για την υλοποίηση της ΕΥΓΕΠ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ