1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Κύριος σκοπός της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει ή περιέχονται στο χαρτοφυλάκιό της. Η αξιοποίηση αυτή σχετίζεται τόσο με τη μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας όσο και με τη διαφύλαξη των φυσικών και πολιτισμικών περιουσιακών στοιχείων της χώρας που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της. Η ΕΤΑΔ έχει διαμορφωθεί από τη συγχώνευση τεσσάρων μεγάλων εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων και συγκεκριμένα των εξής:

  • Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ
  • Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ
  • Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΑΕ
  • Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ

Μέσω του έργου αυτού επιδιώκεται η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης όλου του σημερινού αρχείου της ΕΤΑΔ -που αποτελείται από 77.000 περίπου ακίνητα- και η τελική ενσωμάτωση της Δημόσιας Περιουσίας πάνω στον «Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη» και στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • ΕΤΑΔ
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ