Αρχική / Ψηφιακές Υποδομές / 

Δημόσιες Υποδομές


Η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών αποτελεί βασικό πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Το G-Cloud Next Generation (NxG) είναι το σύνολο των υπολογιστικών υποδομών για την εξυπηρέτηση συστημάτων της δημόσιας διοίκησης. Οι υποδομές αυτές συγκεντρώνουν υπολογιστικούς πόρους που είτε αποτελούν Ψηφιακές Υποδομές Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους είτε βρίσκονται φυσικά εγκατεστημένοι σε κέντρα δεδομένων φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίες πρόκειται να μετασχηματιστούν και να αναβαθμιστούν. Παράλληλα το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί το «έργο πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ) με βασικό στόχο την κάλυψη των αναγκών τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης των δημόσιων φορέων (περίπου 34.000 κτίρια).

Περισσότερες πληροφορίες
7
Έργα συνολικά
5
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα