1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναβάθμιση διαθεσιμότητας, εφεδρείας, ασφάλειας δεδομένων, που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η προμήθεια ενιαίας υπηρεσίας ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους, η οποία θα καλύπτει το επίπεδο της βάσης δεδομένων και των αντιγράφων ασφάλειάς της, υφιστάμενων και νέων πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ (όπως ICISnet, TAXISnet, Taxis, Γενικού Χημείου του Κράτους, ELENXIS κ.ά.). Η ενιαία υπηρεσία υπολογιστικού νέφους θα είναι ομοιογενής, ενημερωμένη με τις τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού βάσης και θα εγγυάται: α) υψηλή διαθεσιμότητα και απόκριση σε επίπεδο βάσης δεδομένων, β) επεκτασιμότητα-ελαστικότητα, ώστε εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά να μπορούν να διατεθούν υπολογιστικοί πόροι σε συστήματα που τους χρειάζονται σε περιόδους κορύφωσης του φόρτου, γ) διαχειρισιμότητα, η οποία κρίνεται ουσιώδης, δεδομένης της πληθώρας των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και της υψηλής πολυπλοκότητας, δ) ασφάλεια, η οποία είναι θεμελιώδης, λαμβάνοντας υπόψη τις πηγές προέλευσης των δεδομένων (διακρατικές συμφωνίες, ασφαλιστικοί φορείς, πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εισαγγελικές αρχές), τον χαρακτηρισμό πολλών εξ αυτών ως προσωπικά ή απόρρητα εξαιτίας της φορολογικής νομοθεσίας. Με την υλοποίηση του έργου θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και η επιχειρησιακή συνέχεια των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στο κέντρο δεδομένων της ΓΓΠΣΔΔ.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ