1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσιες Υποδομές

Σύστημα Διακυβέρνησης Δεδομένων για τον Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Ο Νόμος 4727/2020 εισάγει την πολιτική για τη διαχείριση υπολογιστικού νέφους για τα πληροφοριακά συστήματα του Τομέα Έρευνας και τεχνολογίας στο ΕΔΥΤΕ Α.Ε Στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν έως την 1η.1.2023 όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και οι εφαρμογές και υπηρεσίες που προσφέρονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ