1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ενίσχυση των κεντρικών υποδομών Κυβερνητικού Νέφους (G- Cloud) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τη φιλοξενία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και παροχή υπηρεσιών IaaS-PaaS-SaaS

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το εν λόγω έργο αποτελεί το βασικό κορμό υλοποίησης της πρόβλεψης του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9.8.2019) για τη φιλοξενία των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (με ελάχιστες εξαιρέσεις). Περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις που αφορούν στα εξής:
• Συμπλήρωση των υποδομών και αδειοδότηση των δύο επιπέδων πέραν της βάσης δεδομένων, των εφαρμογών και της παρουσίασης για όλα τα υφιστάμενα και νέα έργα που θα φιλοξενηθούν στο data center και στο disaster site του Υπ.Οικ. και της ΑΑΔΕ. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις των ήδη εγκατεστημένων και νευραλγικών πληροφοριακών συστημάτων του Υπ.Οικ. και της ΑΑΔΕ.
• Συμπλήρωση των υποδομών των δύο υφιστάμενων κόμβων κυβερνητικού νέφους που είναι σε φάση ενοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της απαιτούμενης δικτυακής υποδομής.
• Συμπλήρωση αδειοδότησης υφιστάμενης υποδομής ή/και χρήση υποδομής public clouds για υλοποίηση λύσεων disaster site για επιλεγμένα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που φιλοξενούνται στο g-cloud.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ