1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Υποδομές Κέντρων Δεδομένων ΕΔΥΤΕ

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Στόχος είναι η υποστήριξη σημαντικά αυξημένης πυκνότητας, χωρητικότητας και αποδοτικότητας. Επίσης η εξασφάλιση ακόμα πιο αξιόπιστης λειτουργίας και μεγαλύτερης ανθεκτικότητας σε αστοχίες σε κάθε επίπεδο, αξιοποιώντας διακριτές ζώνες μέσα στα κέντρα δεδομένων αλλά και τη χωροθέτηση των κέντρων δεδομένων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές για την υποστήριξη ζωνών διαθεσιμότητας σε πολλαπλά επίπεδα. Τέλος η αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων και νέων τεχνολογιών, για παράδειγμα νέες και ανερχόμενες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών. 

Η δράση περιλαμβάνει την ανακατασκευή υπαρχόντων κέντρων δεδομένων και τη δημιουργία νέων, μεγαλύτερης κλίμακας, καθώς και τον εξοπλισμό τους με τον κατάλληλο υπολογιστικό, αποθηκευτικό και δικτυακό εξοπλισμό. Βασίζεται στη δράση για τη συνολική Αναβάθμιση των Δικτυακών Υποδομών του ΕΔΥΤΕ, για την ανάπτυξη περισσότερων και μεγαλύτερων δακτυλίων οπτικών ινών και την υποστήριξη ταχυτήτων διασύνδεσης πολλαπλάσιων των 100 Gbps. Τέλος αποτελεί προαπαιτούμενο και δομικό στοιχείο για τη δράση που αφορά στην Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους επόμενης γενιάς, που θα έχει χαρακτηριστικά cloud native computing και θα μπορεί να αξιοποιεί τις ζώνες διαθεσιμότητας πολλαπλών επιπέδων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ