1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξης της νόσου Αλτσχάιμερ με Υπολογιστικούς Βιοδείκτες

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Σκοπός του έργου είναι η αξιολόγηση και επικύρωση μιας καινοτόμου ψηφιακής εφαρμογής για την έγκαιρη και έγκυρη πρόγνωση της ήπιας γνωστικής διαταραχής και της νόσου Αλτσχάιμερ. Η πρόταση αφορά αφενός στην καταγραφή ψηφιακών και υπολογιστικών βιοδείκτών, οι οποίοι καταγράφονται, υπολογίζονται και επεξεργάζονται με αλγόριθμους υψηλής πολυπλοκότητας και αφετέτου στην επικύρωση της ψηφιακής εφαρμογής που τους καταγράφει. Οι ψηφιακοί βιοδείκτες είναι ένα σύνολο συμπεριφορικών δεικτών, όπως αυτοί ορίζονται μέσα από ρεαλιστικά τρισδιάστατα περιβάλλοντα (π.χ. διαταραχές της βάδισης ενόσω το άτομο εκτελεί ένα πολύπλοκο γνωσιακό καθήκον). Ο τελικός στόχος είναι να δημιουργηθεί η παροχή εξατομικευμένης «διαβάθμισης της επικινδυνότητας» εμφάνισης της ήπιας γνωστικής διαταραχής και της νόσου Αλτσχάιμερ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Υγείας
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ