1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εισαγωγή Ατομικού Ηλ. φακέλου για την Ψυχική Υγεία (ΑΗΦΨΥ)

βραχυπρόθεσμο ολοκληρωμένο

Στόχος του έργου για την εισαγωγή του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου για την Ψυχική Υγεία (ΑΗΦΨΥ) είναι η υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας προς χρήση από τις δευτεροβάθμιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας (π.χ. Κέντρα Ψυχικής Υγείας, εξωτερικά ιατρεία αλλά και ιδιώτες). Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:
• Ψηφιοποίηση δεδομένων ψυχικής υγείας.
• Καταγραφή περιστατικών, αναγκών νοσηλείας, θεραπειών, κ.λπ.
• Χαρτογράφηση υπηρεσιών.
Θα υποστηρίζεται διαλειτουργικότητα από το σχεδιασμό καθώς και ασφάλεια των δεδομένων, ειδικά λόγω του στίγματος που ακόμη περιβάλλει τις ψυχικές διαταραχές.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Υγείας
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ