1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιακή Μεταρρύθμιση Επείγουσας Φροντίδας Υγείας

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΤΕΠ με έμφαση στη μείωση του χρόνου παραμονής του ασθενούς στο χώρο του ΤΕΠ Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει: Προτυποποίηση ροών εργασίας Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών Ψηφιοποίηση των πρότυπων ροών και υποστήριξη της εφαρμογής τους με i. ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών (προμήθεια εξοπλισμού, προσαρμογή πληροφοριακών συστήμάτων με έμφαση στην ) ii. ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού iii. χωροταξικές παρεμβάσεις Ψηφιακή αναβάθμιση ΕΚΑΒ (on line επικοινωνία με τα ασθενοφόρα, ενημέρωση του Νοσοκομείου για την άφιξη περιστατικού, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την αναμονή στα ΤΕΠ και την πληρότητα κλινών των Νοσοκομείων) Mobile App για την ενημέρωση του πολίτη σε πραγματικό χρόνο για την προβλεπόμενη αναμονή ανά Νοσοκομείο ώστε να επιλέξει βέλτιστα το Νοσοκομείο που θα κατευθυνθεί.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Υγείας
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ