1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου Νοητικής Υγείας

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση του «Ψηφιακού Μητρώου Νοητικής Υγείας». Το ηλεκτρονικό μητρώο θα σχεδιαστεί μεσω αρχιτεκτονικής νέφους (cloud based architecture) και θα περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων καθώς και διεπαφή χρήστη για την εισαγωγή δεδομένων. Η βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί θα δέχεται δεδομένα για ασθενείς με Αλτσχάιμερ, τα οποία περιλαμβάνουν δημογραφικά δεδομένα, κλινικές εξετάσεις, ευρήματα ιατρικών εικόνων, χαρακτηριστικά βιοσημάτων, αποτελέσματα ερωτηματολογίων και βιοδείκτες.
Οι διεπαφές χρήστη θα σχεδιαστούν, με στόχο την ευκολία εισαγωγής δεδομένων από τους ασθενείς ή/και τους φροντιστές τους. Τέλος, θα αναπτυχθούν τεχνολογίες αναλυτικής και οπτικοποίησης δεδομένων, με στόχο την ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν και την εξαγωγή νέας γνώσης και χρήσιμων συμπερασμάτων για την ασθένεια. Ο σχεδιασμός όλων των υποσυστημάτων της πλατφόρμας θα λάβει υπόψη του το Γενικό Κανονισμό Προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Υγείας
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ