1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Σύστημα παρακολούθησης δεδομένων κατανάλωσης φαρμάκων και αναλωσίμων σε σχέση με την διάγνωση και την ιατρική πράξη για τους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Σκοπός του έργου είναι η συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης φαρμάκων και αναλωσίμων σε σχέση με τη διάγνωση και την ιατρική πράξη για τους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς. Τελικός στόχος του έργου είναι η επίτευξη μείωσης της δαπάνης για τα φάρμακα και αναλώσιμα καθώς και η βελτιστοποίηση της συνταγογράφησης, και κατ’επέκταση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, μέσω αποφυγής υπερ-συνταγογράφησης και ανεπιθύμητων ενεργειών.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Υγείας
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ