1. Αρχική
  2. /
  3. Υγεία & Αξιοπρεπής Διαβίωση

Παροχή διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών υγείας

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η Ελλαδα συμμετέχει στη νέα υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHDSI), που παρέχεται στα πλαίσια συμφωνιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγείας με σκοπό τη παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας. Στόχος του έργου είναι μετά από σχετικές παρεμβάσεις στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία εκτέλεσης συνταγών σε τρίτη χώρα καθώς και η πρόσβαση στο συνοπτικό ιστορικό ασθενή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Υγείας

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ