1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ολοκληρωμένο σύστημα Φροντίδας Ασθενών με Ψυχικές Διαταραχές

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Η Ψυχική Υγεία πρέπει να αποτελεί κύρια συνιστώσα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας. Αναλυτικότερα, το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψυχικής Υγείας, με σκοπό την υποστήριξη όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη φροντίδα Ασθενών με Ψυχικές Διαταραχές. Το προτεινόμενο έργο θα λάβει υπόψη ένα πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών από την παροχή «παθητικής» συμβουλευτικής σε θέματα κατάθλιψης, άγχους, φόβου, πανικού, κ.λπ., με χρήση video, οδηγιών, ερωτημάτων και απαντήσεων, μέχρι τη διαδραστική επικοινωνία π.χ. τηλε-συμβουλευτική, τηλε-θεραπεία, τηλε-παρακολούθηση, κ.λπ. Θα πρέπει να
υποστηρίζει τα εξής:

  1. Εξασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας του ασθενή, ανεξάρτητα από τον πάροχο που έχει επιλέξει ο ασθενής. Τα δεδομένα του ασθενή θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους τους εξουσιοδοτημένους παρόχους, με την άδεια του ασθενή (υπενθυμίζεται επί του παρόντος οι θεράποντες έχουν πρόσβαση μόνο στο ιστορικό των συνταγογραφικών δεδομένων του ασθενή).
  2. Θα ενσωματώνει θεραπευτικά πρωτόκολλα με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση.
  3. Θα υποστηρίζει τους ασθενείς στην αναζήτηση κατάλληλων μονάδων υγείας ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα του προβλήματος.
  4. Θα προβλέπει την παρακολούθηση του ασθενούς εξ αποστάσεως (τηλεψυχιατρική) με όλες τις δυνατές εφαρμογές για την παρακολούθηση της ψυχικής αντοχής, την παροχή υπηρεσιών τηλειατρικής και τηλε-συμβουλευτικής για την ενίσχυση του μηχανισμού έγκαιρης παρέμβασης.
  5. Θα μπορεί να αξιοποιηθεί για ελέγχους (audit) και έρευνα για την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων σε εθνική κλίμακα, εντοπισμό υπερ-συνταγογραφήσεων ή και περιπτώσεων απάτης σε βάρος του ΕΣΥ.
  6. Το σύστημα θα επιτρέψει την ενίσχυση της καινοτομίας στο χώρο της ψηφιακής υγείας, υποστηρίζοντας διαλειτουργικότητα από το σχεδιασμό και την υιοθέτηση αυστηρών κανόνων για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας με τη χρήση ασφαλών, πιστοποιημένων εργαλείων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Υγείας
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ